ภาพรวมบริษัท

  • MOL Container Center ( Thailand ) Co,Ltd. ( MCCT depot ) – บริษัท เอ็มโอแอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.2551 และได้เริ่มดำเนินการให้บริการด้านตู้คอนเนอร์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โดยลานตู้มีพื้นผิวคอนกรีตมากกว่า 70,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามาวางไว้ เป้าหมายเริ่มต้นของเราคือให้บริการเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ และตอนนี้ทางบริษัทได้ให้บริการกับบริษัท Ocean Network Express (ONE) อีกด้วย
  • MCCT depot – ลานตู้คอนเทนเนอร์ มีระบบการจัดการเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ที่มีคุณภาพและดีเยี่ยม ด้วยบริษัทเราเองมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในเรื่องของการบริการตู้คอนเทนเนอร์ โดยลานตู้คอนเทนเนอร์ของเราเป็นหนึ่งในลานตู้คอนเทนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่เขตแหลมฉบัง ซึ่งบริษัทห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 15 กิโลเมตร
  • Our depot – ลานตู้คอนเทนเนอร์ของเรามีความสามารถในการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าทั่วไป,ตู้คอนเทนเนอร์ประเภทที่มีเครื่องทำความเย็น และตู้คอนเทนเนอร์ประเภทอื่นๆ โดยบริษัทมีทีมงานตรวจสภาพตู้คอนเทนเนอร์และการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วย ในส่วนของการล้างทำความสะอาด ,การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์นั้น อยู่ภายใต้การจัดการภายในที่ถูกต้องและมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทมีการใช้ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) โดยผ่านโปรแกรมของบริษัทที่มีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เช่น ข้อมูลการจัดการคอนเทนเนอร์ , ข้อมูลสถานะคอนเทนเนอร์ , ข้อมูลการจัดเก็บคอนเทนเนอร์ , ข้อมูลการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงคอนเทนเนอร์ , ข้อมูล PTI / Precool ของตู้คอนเทนเนอร์ประเภท Reefer และ อื่นๆ เป็นต้น

ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท: เอ็มโอแอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 96/11 หมู่ 10 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : MOL Management (Thailand) Co., Ltd.
วันที่ก่อตั้ง: เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน: เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ( พิธีเปิดบริษัท วันที่ 24 เมษายน 2552 )
สถานที่: ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง ประมาณ 15 กิโลเมตร
วันที่/เวลา การทำงาน  : วันจันทร์ – วันเสาร์  ( 07.00 น. – 20.00 น.)
ขนาดพื้นที่ของลาน : 68,084 ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ของตัวอาคารออฟฟิต : อาคาร 3 ชั้น โดยมีพื้นที่ 400 ตารางเมตรต่อชั้น
  

สิ่งอำนวยความสะดวกของลานตู้

Land and Building
– Overall space                              : 76,340 M2
– MCCT Container Depot               : 68,835 M2

– Three-Storey Office Building with 400 M2 / Floor

ความจุของลาน
– ความจุในการซ้อนกันของตู้คอนเทนเนอร์                         : 11,000 TEUs  (โดยปกติวางได้ 6 ชั้น)
– ความจุของพื้นที่ซ่อมตู้,พื้นที่ทำความสะอาดตู้                  : 140 ตู้ ในแต่ละพื้นที่
– จำนวนปลั๊กเอาไว้สำหรับตู้ Reefer                                      : 30 ปลั๊ก
เครื่องมือ
– รถ Side Loader                                   : 4 คัน (สามารถยกได้ถึง 7 ชั้น)
– รถ Forklift                                           : 2 คัน (สามารถยกได้ถึง – ชั้น)
– รถหัวลากพร้อมหาง                            : 2 คัน