ลานตู้คอนเทนเนอร์

  • พนักงานของลานมีประสบการณ์ในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างดี
  • พื้นที่สำหรับวางตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งหมด 56,000 ตารางเมตร
  • สำหรับการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ทางลานสามารถวางตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความจุ 4000 TEUs โดยสามารถวางตู้คอนเทนเนอร์ได้ 5 ชั้น
  • รถ Side Loader สามารถยก / วางตู้คอนเทนเนอรืได้สูงสุด 7 ชั้น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ สามารถทำได้ 150 ตู้
  • มีปลั๊กสำหรับทำ PTI ได้ 30 ปลั๊ก
  • มีระบบ EDI (electronic data interchange)