การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์

โดยทั่วไปของตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้สําหรับการนําเข้าหรือการส่งออกระหว่างการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติในเรื่องความปลอดภัยที่ถูกต้อง บริษัทให้บริการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน The Institute of International Container Lessors (IICL)