ประมวลภาพบรรยากาศทำบุญบริษัทใน วันที่ 10 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา