เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทางลานจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับเวลาการทำงานของลานตู้ MOL Container Center เป็นการชั่วคราว โดยจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และปรับเวลาการทำงานเป็นดังนี้ 07:00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ หากสถานการณ์ COVID-19 สงบแล้ว ทางลานจะกลับมา เปิด-ปิด ตามเวลาเดิม และจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป